Skip to content

1 Comment

  1. डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय ? | What is Digita...
    April 5, 2023 @ 6:50 am

    […] इंटरनेट (Internet) आणि त्यावरील प्लॅटफॉर्म चा वापर करून जेव्हा एखादा व्यवसाय हजारो लोकांपर्यंत पोहचवला जातो तेव्हा त्याला डिजिटल मार्केटिंग (Digital marketing) अस म्हंटल जाते.  […]